Zaproszenie na turniej dla dzieci i dorosłych

 

TURNIEJ DLA DZIECI

Organizator: Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET

Termin:  25 maj 2019 sobota

Godzina: U9  9:00, U11  10:00,  U13  11:30

Miejsce: Racketlon Club Mazańcowice

Zgłoszenia: pół godziny przed rozpoczęciem zawodów

Kategorie:  U9  (2010 i młodsi)  U11  (2008-2009)   U13 (2006-2007)

Partnerzy: Gmina Jasienica

TURNIEJ:

 • Rozgrywki prowadzone będą na 4 kortach.  Organizator zapewnia lotki plastikowe Forza.
 • System przeprowadzenia zawodów ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Dzieci U9 będą rozgrywać mecze na 1/2 kortu
 • Długość seta zależna będzie od ilości zgłoszonych zawodników, o czym poinformuje Organizator przed rozpoczęciem zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie turnieju.
 • Mecze sędziują grający zawodnicy.
 • Losowanie przeprowadza Organizator – sędzia Główny.
 • Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają medale,  dyplomy i  nagrody rzeczowe wg. możliwości organizatora.
 • Obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie

 

UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:

 • Dzieci muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, widowni, korcie).

 

TURNIEJ DLA DOROSŁYCH

Organizator: Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET

Termin:  25 maj 2019 sobota

Godzina: kobiety od 13:00, mężczyźni amatorzy od 14:00, masters od 15:00

Miejsce: Racketlon Club Mazańcowice

Zgłoszenia: mailowo do 23.05.2019  bkb.set@gmail.com

Kategorie:

 • kategoria kobiety:  w zawodach mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie zawodniczki, grające amatorsko
 • kategoria mężczyźni:   w zawodach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni chętni grający amatorsko PODZIAŁ NA GRUPY: 
 • Masters (amatorzy czynnie trenujący, byli zawodnicy nie grający od 10lat, ambitni amatorzy),
 • Amatorzy (pozostali amatorzy)

UWAGA! W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe rozegranie jednej wspólnej grupy

 • w powyższych kategoriach rozgrywane będą tylko gry pojedyncze
 • Wpisowe 30zł gra pojedyncza płatne gotówką w dniu zawodów
 • Obowiązuje obuwie zamienne z jasną podeszwą

TURNIEJ:

 • Rozgrywki prowadzone będą na 4 kortach. Lotki piórowe, które zawodnicy sami zapewniają do gry. Dopuszcza się grę lotką syntetyczną (organizator zapewnia lotki plastikowe Forza). Lotka piórkowa jest wyżej notowana niż lotka syntetyczna.
 • System przeprowadzenia zawodów ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 • Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, w przypadku remisu w setach (1:1) o zwycięstwie decyduje trzeci set. Długość seta zależna będzie od ilości zgłoszonych zawodników, o czym poinformuje Organizator przed rozpoczęciem zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie turnieju.
 • Grupy lub pary będą losowane. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników.
 • Mecze sędziują grający zawodnicy.
 • Losowanie przeprowadza Organizator – sędzia Główny.
 • Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają medale,  dyplomy i  nagrody rzeczowe wg. możliwości organizatora.

UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:

 • Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących zawodników.
 • Każdy zawodnik uczestniczy w Turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe/kontuzje zawodników zaistniałe w czasie gry. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator zabezpiecza apteczkę pierwszej pomocy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, widowni, korcie).

 

UWAGI KOŃCOWE:

 • Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy.
 • Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator
 • W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator zawodów – Sędzia Główny zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
 • Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i zamieszczenie ich na stronie internetowej organizatora i profilu Facebook wraz z wynikami.
 • Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Beskidzki Klub Badmintona SET z siedzibą w Mazańcowicach.; e-mail: bkb.set@gmail.com
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b i c RODO, w celu zawarcia niniejszej umowy jak również realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego np. wystawianie faktur, spełnienie obowiązku podatkowego.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
  6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nie został powołany zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
  8. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.